Heeft je kind moeite met grote veranderingen? Wil het 's ochtends niet uit bed komen? Heeft het onbegrepen driftaanvallen? Vaak heb je als ouder geen idee wat de reden ervan kan zijn. Het Innerscore Instituut werkt met ouders én kinderen aan de verwerking van ervaringen rondom de geboorte en de allereerste levensjaren.

Probleemgedrag door geboorte

Het probleemgedrag, waar je kind overigens zelf het meeste last van heeft, zou kunnen voortkomen uit de ervaring bij de geboorte. De geboorte is voor het kind niet hetzelfde als de bevalling van de moeder. Probeer je als ouder eens voor te stellen hoe het voelt om urenlang klem te zitten tijdens de geboorte. Van alle kanten wordt er druk op je uitgeoefend terwijl je steeds vaster komt te zitten. De baby weet niet wat hem overkomt, laat staan dat hij invloed kan uitoefenen op zijn situatie. Zelfs het besef dat de situatie ooit beter zal worden heeft je kind op dat moment niet.

Of stel je eens voor hoe het voelt om na een keizersnede volkomen onvoorbereid in couveuse of wieg te belanden. Weg is het contact met je moeder, weg veiligheid.

Probleemgedrag door adoptie 

Geadopteerde kinderen lopen vrijwel altijd een trauma op. Is het niet al tijdens de zwangerschap omdat moeder het kind niet wilde, dan toch in ieder geval als het plotseling alle bekende geluiden, geuren en contacten kwijtraakt bij de overdracht naar de nieuwe ouders. Want hoe zogvuldig de procedure hiervoor ook geweest is, de verandering is voor het kind niet te bevatten. Het kind voelt en ervaart het onbekende als onveilig. Ook al kan het nog geen woorden geven aan de gevoelens. Het kan al wel een strategie kiezen: blijven zitten waar je zit want verandering brengt onveiligheid. Wat zich in het latere leven kan uiten als 's morgens in de veiligheid van je bed willen blijven. Of bang zijn voor grote veranderingen als de overgang naar een nieuwe school, verhuizing naar een ander huis.

Beter omgaan met het gedrag van je kind.

Alle afwijkende situaties voor- tijdens en tot ver na de geboorte kunnen van bepalende invloed zijn op het latere gedrag van je kind. Een videoanalyse van het kind maakt beeld voor beeld zichtbaar waar het ten diepste aan schort. Het helpt jou als ouder om je te verplaatsen in het onderbewustzijn van je kind. Om je machteloosheid om te zetten in ondersteunend gedrag. In de therapiesessies verwerkt je kind zijn alleroudste gevoelsherinneringen. Ook de allereerste ervaringen in het leven zijn immers gevoeld en opgeslagen in het lichaam. 

Gewapend met specifieke kennis over geboortetrauma's en strategieën kun je veel beter herkennen waar het gedrag vandaan komt en hoe je als ouder je kind kunt begeleiden vanuit begrip en herkenning. In de sessies wordt om die reden met ouder én met kind gewerkt.