"De cursus non-verbale communicatie videoanalyse geeft een nog helderder kijk op het onderbewuste. Alhoewel ik nog in opleiding ben krijg ik nu al complimenten van de proefpersonen. Steeds meer zonder oordeel en met compassie kunnen kijken naar mijzelf en dus naar de ander." 

(vrouw, coach)